Power yoga

Power yoga

Power yoga Kateřina Feitová Power Yoga využívá pozic (ásan) z klasické yogy a upravuje je do systému silových cvičení dynamického charakteru. Základním principem Power Yogy je pozdrav slunci a opakování jednotlivých ásan v rytmu dechu. Typickým znakem jsou kratší výdrže a plynulé procházení silově náročnými pozicemi. Za hlavní cíl je deklarováno zlepšení fyzické i psychické kondice, rozvoj síly a flexibility. Dále pak vyrovnávání svalových dysbalancí, tvarování problémových partií, úprava hmotnosti a celková relaxace. Při cvičení jsou využívána pravidla a principy metod strečinku, mobilizačních cvičení a rehabilitace. Power Yoga je přístupná širokému spektru cvičenců od pokročilých po začátečníky, kteří nemají s tradičním pojetím yogy žádné zkušenosti I na Obzorech budete mít šanci protáhnout svá tělíčka s Kačkou Feitovou. Stačí si přinést jen pohodlné oblečení. Podložky zajistíme v místě festivalu. Kateřina Feitová   Power yogu cvičí od roku 2003. Jako asistent katedry tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK v Praze  měla možnost nabídnout lekce power yogy nejen klientům, ale i studentům v rámci výuky tělesné výchovy. Velkou odměnou je pro ni zájem studentů o tento styl cvičení a chuť získávat další informace v rámci pravidelných workshopů.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: