Pevnost Rohtas (Rohtas Fort)

Pevnost Rohtas (Rohtas Fort)

provincie Punjab

Pevnost Rohtas vybudoval král Sher Shah Suri v roce 1541 jako strategickou vojenskou pevnost poté, co porazil mughalského císaře Hamayuna. Měla zabránit případnému návratu mughalských vojsk. Pevnost má nepravidelný tvar, protože její zdi kopírují tvar kopce, na kterém stojí. Má v průměru více než 5 km a mohla pojmout až 30.000 mužů. Masivní terasovité zdi, bašty a cimbuří jsou postaveny z pískovce a cihel. Pevnost má 12 nádherných kamenných bran.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: