Petroglyfy v archeologickém nalezišti Tamgaly (Petroglyphs within the Archaeological Landscape of Tamgaly)

Petroglyfy v archeologickém nalezišti Tamgaly (Petroglyphs within the Archaeological Landscape of Tamgaly)

oblast Almaty

Archeologické naleziště je součástí Tamgalské soutěsky v pohoří Chu-Ili. Petroglyfy se zde nacházejí v pozoruhodném počtu (je jich asi 5.000). Pocházejí z období od 2. tisíciletí př. Kr. až po začátek 20. století. Našly se i zbytky obytných sídel v několika vrstvách nad sebou.  Dále pak pravěká pohřebiště, hrobky, obětní oltáře a mohyly z doby bronzové a železné až po současnost. Podávají cenné svědectví o organizaci, rituálech a vývoji pastevecké společnosti na tomto území.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: