Oblast raného zemědělství na ostrově Kuk (Kuk Early Agricultural Site)

Oblast raného zemědělství na ostrově Kuk (Kuk Early Agricultural Site)

provincie Chimbu

Chráněná oblast na ostrově Kuk se rozkládá v nadmořské výšce asi 1.500 m. Tvoří ji necelé 2 km2 mokřin. Archeologické výzkumy prokázaly, že zde kultivace mokřin probíhá již nejméně 7.000 let. Dobře zachované archeologické nálezy dokládají využití rostlin pro zemědělství již před 6.500 lety a dokumentují změny zemědělských postupů. Zachovaly se i kanály sloužící k odvodnění půdy vykopané dřevěnými nástroji.  Vývoj zemědělství zde probíhal po dlouhou dobu v izolaci, nezávisle na jiných oblastech.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: