NE 16:30 – 17:30 (sál kreativních workshopů) Katka Feitová: Powerjóga

NE 16:30 – 17:30 (sál kreativních workshopů) Katka Feitová: Powerjóga

Power Yoga využívá pozic (ásan) z klasické yogy a upravuje je do systému silových cvičení dynamického charakteru. Základním principem Power Yogy je pozdrav slunci a opakování jednotlivých ásan v rytmu dechu.

Typickým znakem jsou kratší výdrže a plynulé procházení silově náročnými pozicemi. Za hlavní cíl je deklarováno zlepšení fyzické i psychické kondice, rozvoj síly a flexibility.

Dále pak vyrovnávání svalových dysbalancí, tvarování problémových partií, úprava hmotnosti a celková relaxace. Při cvičení jsou využívána pravidla a principy metod strečinku, mobilizačních cvičení a rehabilitace. Power Yoga je přístupná širokému spektru cvičenců od pokročilých po začátečníky, kteří nemají s tradičním pojetím yogy žádné zkušenosti.

Katka Feitová

Katka Feitová

Po dlouholeté taneční praxi je pro mne powerjógy ideální pohybová aktivita. Jako odborná asistentka Katedry tělesné výchovy Přírodověděcké fakulty v Praze, kde také jógu uplatňuji.

Další studium: FTVS UK magisterské studium obor tělesná výchova, účast na mezinárodních kongresech 1999-2006, odborná licence masér a regenerační pracovník /VOŠ MILLS/

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: