HedvabnaStezka.cz

POSLEDNÍ DISKUSE

Naše hodnoty

ČÍM NÁS OBOHACUJE CESTOVÁNÍ A JAK SE CHCEME CHOVAT

CESTOVATELSKÉ A ŽIVOTNÍ KRÉDO PODLE AUTORŮ PORTÁLU HEDVABNASTEZKA.CZMy, cestovatelé z www.HedvabnaStezka.cz, se na cestách i v životě držíme několika jednoduchých, ale podstatných hodnot. Přidáte se k nám?


●NEZÁVISLOST●
CESTOVÁNÍ NÁM ROZŠIŘUJE OBZORY

Více vidíme a poznáváme na vlastní oči. Bez toho, aby nám zkušenosti a informace zprostředkovávala média, škola nebo stát.


●RESPEKT A TOLERANCE●
CESTOVÁNÍ NÁS UČÍ RESPEKTOVAT JINÉ

Poznáváme jiné lidi, jiné názory, jiné životní hodnoty. Chápeme, že svět je složitý a pestrý a že náš postoj není nutně jediný správný. Nasloucháme, abychom se obohatili namísto arogantního a povýšeného poučování. Nechceme, aby byl celý svět stejný a všichni lidé se chovali stejně.


●POMOC JINÝM●
CESTOVÁNÍ NÁS UČÍ POMÁHAT JINÝM

Na cestách vidíme, že ne všichni žijí v pohodlí a přebytku jako my. Nebereme to jako samozřejmost. Pomáháme těm, kdo neměli takové štěstí. Nejen na cestách.


●VZTAH K PŘÍRODĚ●
CESTOVÁNÍ NÁS UČÍ VÁŽIT SI PŘÍRODY

A proto se snažíme přírodu chránit. Na cestách i doma přemýšlíme nad tím, co kupujeme, co jíme, co se děje s odpady naší spotřeby.


●MOUDROST●
CESTOVÁNÍ NÁS UČÍ SPRÁVNĚ POSUZOVAT LIDI

Jiné soudíme podle jejich vlastností, ne podle náboženství nebo barvy pleti. Laskavost, moudrost, tolerance, to jsou některé z hodnot, které nás na lidech zajímají.


●SVOBODA●
CESTOVÁNÍ NÁS UČÍ VÁŽIT SI SVOBODY

Jsme svobodní, a proto můžeme cestovat. Mnoho lidí na světě takové štěstí nemá. Nechceme, aby naši svobodu pod jakoukoliv záminkou omezoval jakýkoliv jednotlivec, ideologie nebo stát.


Nejsme a nebudeme dokonalí. Cestování nám ale pomáhá, abychom byli moudřejší, silnější, odpovědnější, spravedlivější a nezávislejší než bychom byli bez něj. Nejen na cestách. I proto cestujeme.

 

Za náš redakční tým

Petra Greifová, Kateřina Smolová, Michaela Kofrová, Martina Labohá, Vojtěch Dvořák, Natálie Šírová, Kateřina Karlová, Michal Kroužel, David Gladiš, Ondřej Müller

 

Přidejte se k nám alespoň symbolicky na facebookové události Hodnoty HedvabnaStezka.cz pro rok 2017.


Co jsme zatím udělali:

 • Aktivní podpora mediální kampaně proti nadměrnému používání palmového oleje.
 • Podpora neziskovek poskytnutím reklamního prostoru zdarma (ten máme jinak vyprodaný): Asante Kenya, Člověk v Tísni, MOST, Tarsius, Centrum Narovinu, Organizace Samsara, Wontanara aj.
 • 10 000 Kč na podporu Místo pro přírodu, projektu Českého svazu ochránců přírody, jehož cílem je budovat nestátní přírodní rezervace (náš příspěvek šel na rozšíření rezervace Lipiny, o který se stará Pozemkový spolek a stejnojmenná ZO Žďánický les).
 • 12 684 Kč postiženým zemětřesením v Nepálu prostřednictvím organizace Namaste Nepál.
 • Vymysleli, iniciovali a v prvním roce také finančně podpořili projekt HELP-CAMPu v Gruzii, který funguje už 5 let a kterého se zúčastnilo přes 100 dobrovolníků.
 • Zároveň co nejvíce podporujeme další HELP-CAMPY pořádané jinými (prací a reklamním prostorem).
 • 44 444 Kč na podporu projektu Green Life, který buduje nestátní rezervaci na Sumatře a vede kampaň proti nadměrnému používání palmového oleje.
 • 10 000 Kč na podporu neziskovky Wontanara, která buduje a provozuje školy a nemocnice zejména v Guinei.
 • V Expedičním fondu jsme v letech 2009-2013 rozdělil 1 435 481 Kč (cca 50% vlastních a cca 50% od sponzorů, které jsme sehnali).
 • 60 000 Kč jsme darovali Člověku v tísní na výstavbu školy v Afghánistánu
 • 7777 Kč jsme přispěli na podporu obětí zemětřesení v Libanonu.

(Uvedené finanční dary byly poskytnuty v období od zřízení webu HedvabnaStezka.cz ze zisku fyzických nebo právnických osob, které jsou zřizovateli a provozovateli tohoto portálu.)


20.09.2016, Kateřina Petríková


CESTOVATELSKÝ TWEET

Cestování je nejlepší škola, tak studujme.
Sponzorováno