Matěj Boháč

Matěj Boháč

Matěj Boháč, STEREOGRAFIE Indie, Ladakh Pásmo stereofotografií z cesty do svérázné himalájské oblasti na samém severu Indie, vklíněné mezi Tibet a Pakistán. Hřebeny hor do této země nikdy nevpustí vlhké monzunové mraky, a tak je celé území vysokohorskou pouští, oživenou jen zelenými stuhami podél ledovcových řek, která ve své nehostinnosti dala vzniknout pozoruhodné a svébytné místní kultuře.     Záplavy třepotajících se modlitebních praporků nás převedou přes pětitisícové průsmyky. Navštívíme buddhistické kláštery na vrcholcích rozeklaných skal. Budeme bloumat odlehlými horskými údolími v zářících podzimních barvách, kterými se nese zpěv rolníků. Nahlédneme i do domácnosti srdečných horalů, popíjejících slaný čaj s jačím máslem.   Stereografie Též méně přesně „3D fotografie“ existuje coby svébytná fotografická disciplína od první poloviny devatenáctého století. Neexistují zde kvalitní konzumní řešení – ovládnutí stereofotografie vyžaduje i v digitální éře konstruktérské nadšení, invenci a ruční výrobu potřebných zařízení.   K projekci stereoskopického obrazu se používá technologie polarizace světla. Dva snímky jsou promítnuty přes polarizační filtry na speciální plátno, a diváci mají brýle, které propustí do každého oka pouze příslušný obraz. Na stejném principu funguje projekce diapozitivů i projekce digitální. Matěj Boháč   Cílem Matějových cest jsou především horské oblasti, které vytvářejí přirozenou hradbu odolávající rozpínavosti civilizace. Baví ho objevovat nejen přírodní krásy, ale také, co všechno by se naše rozvinutá společnost mohla učit od zdánlivě zaostalých národů, dosud věrných svým tradicím. Mimo focení stereofotografií a konstruování zařízení k tomu potřebných občas běhá a jinak skotačí, hraje a zpívá. Vykonává profesi architekta se zaměřením převážně na obnovu historických staveb. Více o Matějovi a jeho cestování najdete zde.  

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: