Lutherovy památníky v Eislebenu a Wittenbergu (Luther Memorials in Eisleben and Wittenberg)

Lutherovy památníky v Eislebenu a Wittenbergu (Luther Memorials in Eisleben and Wittenberg)

spolkové země Sasko-Anthaltsko a Durynsko

Místa jsou spojena s životem Martina Luthera a jeho spolureformátora Philippa Melachthona. Zahrnují Melachthonův dům ve Wittenbergu, domy v Eislebenu, kde se Luther narodil (1483) a zemřel (1546), jeho pokoj ve Wittenbergu, místní kostel a zámecký kostel, kde 31. října 1517 zveřejnil svých ´95 tezí´ a zahájil tak reformaci a novou éru v náboženské a politické historii západního světa.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: