Luděk Felcan: Mexikem od severu na jih

Luděk Felcan: Mexikem od severu na jih

Cesta Mexikem od Baja Californie, vlakem do nitra Barrancas del Cobre, přes Jalisco a Michoacan po Mexico City, fascinující Oxacu a Chiapas, po slunný Yucatán. Mozaika přírodních krás a zvyků původních obyvatel.

Mnohými cestovateli opomíjená oblast na sever od Mexico City skrývá nesčetná přírodní kouzla, stejně bohaté jsou i tradice a zvyky místních indiánů.

Že Mexiko nejsou jen Aztékové a Mayové s pyramidami, ke kterým samozřejmě také doputujeme, ale i indiáni Tarahumara, Huicholové a Purépecha, motýly Monarca, šedé velryby, rozlehlé pouště a hory se přijďte přesvědčit na přednášku od Luďka Felcana.

Luděk Felcan

Luděk Felcan

Zprvu studoval a cestoval po Indonésii a JV Asii, nicméně osud ho nakonec zavál do Mexika, kde strávil dva roky a dále procestoval i podstatnou část Střední Ameriky. Do Mexika se pravidelně vrací ať už jako průvodce pro CK Alvarez nebo za rodinou již několik let. Vedle zájmu o původní civilizace, ho fascinuje život jejich potomků v dnešní Mexické společnosti.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: