Lavinový vyhledávač Ortovox 3+ – 2. část – testy v terénu

Lavinový vyhledávač Ortovox 3+ – 2. část – testy v terénu

Ve druhém a závěrečném dílu testu jsem lavinový vyhledávač Ortovox 3+ prověřil v ostrém provozu.

Zkušebním prostředím byly rakouské Alpy, konkrétně okolí Kalksteinu (Východní Tyrolsko). Počasí bylo jasné, neinverzní, bezvětří, s teplotami mezi 8 – 10 °C. Použitými pípáky byly dva Ortovoxy 3+ z prvního dílu testu plus pro vícenásobné vyhledávání do role „druhé oběti“ zapůjčený Pieps Freeride.

Komfortnost nošení, odolnost

Upínací postroj byl i při celodenním nošení pohodlný a nezařezával se ani při upnutí přes tenké tričko. Praxe ale ukázala, že zdrhovací mechanismus v přezce hrudního popruhu není dostatečně pevný a pohybem těla se tento popruh v přezce částečně povoluje (nepomohlo ani důsledné provlečení elastickým poutkem). Přestože ani takto povolený postroj nepadal a důsledkem bylo pouze „plácání se“ pouzdra s pípákem po hrudi, pro další používání ho v každém případě budu prošívat nebo fixovat extra sponkou. Elastická část popruhu na pouzdru je dostatečně pružná, aby kompenzovala pohyby těla a částečné povolování se postroje vyplývá výhradně z příliš snadno prokluzující spony na konci hrudního popruhu. Zároveň se potvrdilo podezření z první části recenze – ohledně pro vysoké postavy příliš krátkého lanka, jímž je pípák spojen s pouzdrem – dvoumetrovému kolegovi na délku natažených paží v předklonu skutečně nedostačovalo a musel se při jemném dohledávání pohybovat po kolenou, aby se dostal dostatečně blízko k povrchu. V tomto ohledu nemám s čím srovnat – pouze konstatuji stav u 3+.

Na téma odolnosti mohu naopak jen potvrdit, že Ortovox 3+ disponuje nárazuvzdorným provedením, které bylo v praxi (samozřejmě neúmyslně 🙂 prověřeno několika tvrdšími pády při sjezdech a podle očekávání nezanechalo na pípáku žádné stopy ani následky. Velmi nadstandardní bytelnost 3+ jsem chválil již v prvním dílu recenze a jakýkoliv jiný výsledek by mě proto šokoval – absolvované sjezdové pády se dle mého mínění ani nepřiblížily tomu, co je tento vyhledávač schopen pobrat. V robustnosti zpracování se mu ze současné nabídky výrobců blíží pouze Barryvoxy Element a Pulse, ostatní nikoliv.

Napájení

Poslední odstavec úvodní části věnuji napájení. S pracovníky rakouské i německé centrály Ortovoxu jsem konzultoval možnost používání lithiových 1,5V AA baterií ve vyhledávačích 3+ a dotazoval, nakolik vážně je nutné brát část návodu, vyžadující nepoužívání lithiových (a NiMH) baterií. Všechny odpovědi svorně potvrdily, že výše uvedené lithiové baterie je možné bez problémů použít. Při jejich používání se ale připravte na to, že u lithiových baterií Ortovox 3+ nebude zobrazovat průběžné úbytky stavu baterie a zahlásí skokově až blížící se úplné vybití – to není vada, nýbrž běžný jev u všech zařízení, konstruovaných pro alkalické AA baterie a vyplývá z rozdílu mezi alkalickými a lithiovými bateriemi, respektive způsobu poskytování napětí – alkalickým postupně klesá, lithiové dávají až do konce téměř konstantních 1,5 Voltu.

Ortovoxy 3+ byly v terénu testovány s oběma typy baterií a fungovaly zcela bez problémů. Osobně preferuji lithiové (kvůli zachování maximálního dosahu i při postupném vybíjení, nemožnosti vytečení a lepší teplotní odolnosti), pochopitelně vždy se záložním kusem při sobě – pro případ náhlého vybití. Jejich používání je – navzdory větě v návodu – oficiálně povoleno i výrobcem (za německý Ortovox vyjádření poskytl pan Dieter Kotlaba, za rakouský odpovídala paní Michaela Landl).

Vícenásobné vyhledávání

Všechny vyhledávací testy proběhly v každé fázi několikrát, s přemisťovanými „obětmi“ – vysílajícími pípáky, zakopávanými do náhodně volených hloubek. Hledající osoby nevěděly, kde se oběti nachází a byla jim pouze vymezována simulovaná laviniště ; ta měla výměry mezi přibližně 900 až 2000 m2 a zahrnovala volné i středně zalesněné terény (překážky). První část testů obnášela standardní vyhledávání dvou zasypaných obětí. Vyhledávač po zapnutí režimu hledání vždy zpočátku chvilkově ukázal překrytí se obou hledaných signálů (tento stav je indikován údajem o vzdálenosti bez směrové šipky + současným zobrazením počtu zachycených signálů).

Dle informací výrobce stav může trvat až 30 sekund, během těchto testů ale došlo k separaci bližšího zdroje vždy v jednotkách sekund (typicky 2 – 4 sekundy), během kteréžto doby se v ojedinělých případech krátkodobě objevila „falešná“ (třetí) oběť, po oddělení signálu se ale už v žádné fázi hledání znovu neobjevila – jeví se to jako občasný průvodní jev úvodního oddělování více překrývajících se zdrojů, který na rychlost ani úspěšnost vyhledání neměl žádný vliv. Následné vedení k první oběti bylo velmi přesné, rychlé a signál byl držen bez jakýchkoliv zaváhání až do finálního nalezení. Po označení první oběti byl signál a směr k oběti druhé zobrazen vždy ihned a bez separační mezifáze.

Ve všech provedených zkouškách v této fázi se testovaný vyhledávač projevil jako velice rychlý a spolehlivý, s vysokou přesností určení polohy všech hledaných. Čas od zapnutí hledání až do úplného lokalizování polohy oběti se ve všech případech pohyboval mezi jednou a dvěma minutami dle velikosti vymezeného laviniště a přesnost nálezu činila 0 – 20 cm. Ve všech případech byly výše popsaným způsobem nalezeny všechny oběti – 100% úspěšnost (a to bez ohledu na míru zkušenosti hledajícího). Ani rozdíly v hloubkách zakopání neměly na průběh hledání žádný vliv.

Vyhledávání s rušením mobilním telefonem

Ve druhé části testu jsem nasimuloval situaci zasypání osoby se zapnutým mobilním telefonem v těsné blízkosti vysílajícího pípáku. Vzhledem k vynikajícím výsledkům Ortovoxu 3+ v domácích testech jsem zvolil extrémní blízkost a telefon přiložil přímo na zakopávaný vysílač. Následně bylo vše zabaleno do dvou igelitových tašek, utaženo a zakopáno do zkušební hloubky 60 cm.

Pro ještě větší ztížení testu proběhla i tato fáze v modelu vícenásobného vyhledávaní, aby byl hledající Ortovox přinucen separovat (rušený) signál ; druhý pípák byl však zakopán standardně – bez zdroje rušení (neboť se jednalo o zapůjčený Pieps Freeride, který ostatně ani není předmětem této recenze). Žádné drama se ale nekonalo – vyhledání proběhlo stejně hladce a přesně, jako v předcházející části testů, včetně dosaženého času. Jedním slovem – excelentní.

Závěrečné zhodnocení

Lavinový vyhledávač Ortovox 3+ i v terénu zcela potvrdil výborné výsledky a funkcionalitu z první části recenze. Drobné nedostatky, zmíněné zčásti už v předešlém dílu, sice doplnila nepříjemnost v podobě hrudního popruhu nedržícího délkové nastavení, ale jedná se o řešitelné drobnosti, které jsou bohatě překonány vynikajícími funkčními vlastnostmi tohoto vyhledávače – rychlost a přesnost hledání byla konzistentně perfektní bez ohledu na uživatele, metodu a fázi vyhledávání. Doporučení a celkově výborné hodnocení z první části recenze tedy plně potvrzuji.

V závěru bych chtěl poděkovat za asistenci, spoluúčast i za zapůjčení třetího vyhledávače kolegům a kamarádům Michalu Benešovi a Markétě Špinkové, bez nichž by plnohodnotné pokračování recenze nemohlo vzniknout.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: