Las Médulas

Las Médulas

Kastilie-León, provincie León

Las Médulas je někdejší římský zlatý důl. Římané zde začali dobývat zlato v 1. stol. po Kr. Používali při tom techniku založenou na vodní síle. Přibližně po dvou stoletích těžbu ukončili a zanechali za sebou zpustošenou krajinu. Protože se zde od té doby už nikdy neprovozovala žádná průmyslová aktivita, jsou stopy této pozoruhodné starověké technologie všudypřítomné, např. nezalesněné svahy kopců, rozsáhlé náspy hlušiny apod.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: