Ladakh na kole: Manali

Ladakh na kole: Manali

Ráno vstávám až v osm hodin, to cestování přece jen bylo únavné. Pro mne určitě víc než jízda na kole. Jdu do města na snídani a pro láhev balené vody.

Nepříjemné překvapení

Po návratu na hotelovém dvorku, jehož zídka je porostlá reprezentativní kolek­cí odrůd ma­rihuany, vybaluji kolo z přepravního vaku. Čeká mne nepříjemné překvapení. Levá polovina řidítek je ohnuta minimálně o 15°. Co s tím? Nemá smysl zkoušet hliník na­rovnat, nová řidítka tady nekoupím, náhrada nějakou ocelovou trubkou také není ře­še­ní. Naštěstí v místě ohybu nejsou viditelné trhliny, rozlomení tedy akutně nehrozí.

A tak hledám takovou polohu řidítek, která by alespoň částečně eliminovala je­jich defekt. Vidím dvě možnosti. Když budu dr­žet řidítka levou rukou za roh shora a pravou nor­málně, mo­hu se­dět relativně rovně. V tom případě mi ovšem hrozí puchýř ve dlani le­vé ruky. Strhnu-li ho, potěš mě pán­bůh! Budu-li držet řidítka oběma rukama normál­ně, nepřirozeně zkroucená poloha zá­konitě vy­volá bolesti zad. Takže nezbývá, než to nějak rozumně střídat a rychle si zvyk­nout.

Ulicka v Manali

První projížďka kolem Manali

Turistický ráj Manali

Himalájské lahůdky

Zítra vstáváme v šest hodin. Venku se nějak rozpršelo, snad se to do rána pře­žene!

Plan Manali

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí