Kostely na ostrově Chiloé (Churches of Chiloé)

Kostely na ostrově Chiloé (Churches of Chiloé)

provincie Chiloé, region Los Lagos; obce Castro, Chonchi, Dalcahue, Puqueldón, Quemchi a Quinchao

Tyto kostely jsou unikátním příkladem dřevěné náboženské latinskoamerické architektury.  Reprezentují tradici, založenou potulnou jezuitskou misií v 17. a 18. století a obohacenou v 19. století františkány. Jsou svědectvím úspěšného splynutí evropské a původní kultury i integrace evropské architektury do zdejší ostrovní krajiny.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: