Kjongdžu (přezdívané též „Zlaté město“) a okolí

Kjongdžu (přezdívané též „Zlaté město“) a okolí

Nachází se v provincii Kjongsangpukto, má přibližně 287 000 obyvatel. Od 2. poloviny 1. století př.n.l. bylo hlavním městem království Silla, od 7. století n.l., kdy byl Korejský poloostrov částečně sjednocen pod nadvládou Silly, se pak stalo hlavním městem nového státu. Jeho populace dosahovala v určitých obdobích až milionu obyvatel.

Skvělý věk Kjongdžu však skončil založením nového státu – Korjo a následným přesunutím hlavního města do Kesongu. Dále muselo město vzdorovat ničivým nájezdům Mongolů a o několik staletí později Japonců.

Počátkem 20. století začalo město opět „ožívat“, mnoho památek bylo opraveno či zrestaurováno. Dnes tvoří centrum města jakési muzeum pod širým nebem. Cesty vedou okolo parků s královskými hrobkami, jsou zde nejrůznější pagody, pavilony, sochy atd.

Na východ od města se nacházejí kláštery zařazené do Světového dědictví UNESCO a stejně zajímavé jsou také okolní hory. Nejkrásnější z nich jsou Jižní hory (Namsan), které jsou plné nejrůznějších soch Buddhů vytesaných do skal či kamenů. Původně tato místa sloužila jako výletní destinace pro královskou rodinu, proto tam bylo zřízeno množství klášterů, pavilonů, pagod atd.

Zpracováno ve spolupráci s China Tours.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: