Jak měříme maximální tepovou frekvenci?

Jak měříme maximální tepovou frekvenci?

Výše maximální tepové frekvence není žádným ukazatelem výkonnosti člověka, je u netrénovaného jedince téměř stejná jako u trénovaného. Vlastním tréninkem je velmi málo ovlivnitelná.

Kolísání v průběhu sezóny

U výkonnostního sportovce kolísá v návaznosti na to, v jaké části ročního tréninkového cyklu se sportovec nachází. Maxima dosahuje ve vrcholové části sezóny. 
Velký vliv na maximální tepovou frekvenci má únava. Druhý den po těžkém, anaerobním tréninku, může být nižší až o 20 tepů / min. Tento fakt je třeba brát v úvahu při plánování testu maximální tepové frekvence.

Jaká jsou obvyklá maxima?

Obecně se maximální tepová frekvence pohybuje mezi 180 až 210 tepy/min. Záleží na typologii jedince, resp. na vlivu jeho sympatické či parasympatické soustavy. Jedinci s převahou parasympatické soustavy mají maximální tepovou frekvenci nižší, kolem 180 až 190 tepů, kdežto jedinci s převahou sympatiku mají maximum kolem 200 až 210 tepů.
Zjištění hodnoty maximální TF lze maximálním testem, nejvhodnější je spiroergometrické vyšetření.

Tomuto testu však musí předcházet odpovídající příprava, především z hlediska regenerace. Hodnota maximální tepové frekvence je závislá na celkové únavě, proto musí sportovec absolvovat test dostatečně odpočinutý.  Vlastní test je poměrně jednoduchý. Po zapracování na nízké a střední intenzitě absolvuje testovaný zatížení stupňované do jeho osobního maxima. Tento úsek by měl být v rozmezí 5 až 10 minut. V průběhu tohoto zatížení tepová frekvence stoupá až na určitou úroveň, a poté již stagnuje. Nejvyšší dosažená hodnota tepové frekvence v průběhu testu je považována za maximální.

Tepová frekvence

Ukázkový test k určení maximální srdeční frekvence (SFmax) při běhu

  • Najděte běžeckou dráhu nebo velmi mírný kopec o délce 400 až 600 metrů. Nasaďte si sporttester;
  • zahřejte se klusem dlouhým 0,8 až 1,6 km;
  • běžte jedno kolo nebo jeden kopec nejrychleji jak dovedete – zkontrolujte si srdeční frekvenci;
  • jděte nebo běžte 2 minuty odpočinkovým tempem a běh zopakujte – zaznamenejte srdeční frekvenci;
  • jděte nebo běžte 2 minuty odpočinkovým tempem a znovu opakujte běh – srdeční frekvence na konci tohoto třetího úseku se bude zhruba rovnat vaší maximální srdeční frekvenci

Upozornění: Vyvinout maximální úsilí s sebou přináší velké zatížení na oběhovou soustavu, test by tedy měli provádět lidé bez zdravotních komplikací. Doporučujeme nechat si provést test ve specializovaném zařízení, pod dohledem fyziologa nebo lékaře!

Zdroj – www.sportvital.cz – Vše, co potřebujete vědět o zdraví a sportu. Autor článku: Jiří Sekera

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: