Humanitární krizi v Jemenu prohlubuje epidemie cholery

Humanitární krizi v Jemenu prohlubuje epidemie cholery

Humanitární organizace CARE je znepokojena nárůstem hlášených případů cholery v Jemenu.

Smrtelná cholera v kombinaci s výskytem akutního infekčního průjmu už v Jemenu způsobila desítky úmrtí. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že z více než 2500 případů podezření na choleru zatím zemřelo 51 nemocných. Humanitární organizace CARE se obává, že kvůli nedostatečnému zdravotnímu systému a omezenému přístupu k nekontaminované vodě hrozí, že případů nakažení i úmrtí bude dále přibývat.

Epidemie cholery vypukla v nejhorší možné době. Miliony Jemenců už tak čelí obrovským problémům, které ohrožují jejich životy,“ říká Wareh Ibrahim, ředitel jemenské pobočky CARE. Jemen se nalézá v jedné z nejhorších světových humanitárních krizí. Přibližně 19 milionů lidí zde potřebuje humanitární pomoc, přičemž více než polovina z nich nemá přístup k bezpečné vodě a hygieně. Odhaduje se, že 7 milionů lidí je v Jemenu na hranici podvýživy. V zemi je nefunkční více než polovina zdravotnických zařízení, zejména kvůli eskalaci zdejšího konfliktu v posledních dvou letech.

Vypuknutí cholery ukazuje, jak důležitou funkci hrají v otázce zdraví, hygieny a přístupu k vodě jemenské instituce veřejné služby. Organizace CARE se domnívá, že k alarmujícímu počtu onemocnění v Jemenu přispěla zejména neschopnost zdejších institucí účinně reagovat na krizi. Nekonzistentní proplácení provozních nákladů a nevyplácení odměn zaměstnancům, včetně zdravotnických pracovníků, výrazně zhoršilo poskytování zdravotních služeb. Paralyzovány jsou také instituce, které se starají o zásobování vodou a odvoz odpadu.

Pokud nebudou přijata naléhavá opatření, může se situace ještě zhoršit. CARE vyzývá všechny zúčastněné strany k lepší prevenci, aby se zabránilo dalšímu šíření infekce, a podporu léčby cholery. To se neobejde bez umožnění přístupu k postiženým skupinám obyvatelstva a navýšení zdrojů v oblasti zdravotní péče, pitné vody a hygieny, nutná je i podpora jemenských institucí poskytujících služby.

CARE na místě podporuje prevenci cholery v postižených oblastech. Dodává bezpečnou vodu veřejným zařízením, k nimž patří nemocnice a školy, distribuuje hygienické balíky a léky. Kromě toho CARE spolupracuje s místními komunitami v postižených oblastech na likvidaci komunálního odpadu.

CARE Česká republika vznikla v roce 2007 jako pobočka CARE, jedné z nejvýznamnějších mezinárodních humanitárních a rozvojových organizací. Celosvětová CARE byla založena v roce 1945 v USA s cílem pomoci strádajícím lidem v poválečné Evropě, včetně Československa. V letech 1946–1950 rozdala CARE v Evropě celkem 100 milionů balíků pomoci, které putovaly i do Československa. Organizace dodnes pomáhá těm nejzranitelnějším, zejména ženám a dětem: v roce 2016 podpořila více než 80 milionů lidí v 94 zemích.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: