Hranice římského impéria (Frontiers of the Roman Empire)

Hranice římského impéria (Frontiers of the Roman Empire)

Německo, Velká Británie

Hranice římského impéria, Limes romanum, byly ve 2. století dlouhé 5.000 km. Táhly se od atlantického pobřeží v severní Británii, přes Evropu k Černému moři, odtud k Rudému moři, a přes severní Afriku zpět k Atlantiku. Dodnes se zachovaly zbytky hradeb, příkopů, pevností, strážních věží a obydlí. V Německu jsou dva úseky o délce 550 km, které vedou ze severozápadu země k Dunaji na jihovýchodě. V dnešní severní Anglii se zachovaly pozůstatky 118 km dlouhého Hadriánova valu  (Hadrian´s Wall), a ve Skotsku asi 63 km  méně zřetelného Antoniova valu (Antonine Wall), označujících nejsevernější hranice římské provincie Britannia.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: