Historický komplex ve Splitu s Diokleciánovým palácem (Historical Complex of Split with the Palace of Diokletian)

Historický komplex ve Splitu s Diokleciánovým palácem (Historical Complex of Split with the Palace of Diokletian)

Splitsko-dalmatská župa

Pozůstatky Diokleciánova paláce (konec 3. a začátek 4. stol. po. Kr.) je možné najít všude ve městě. Památka dále zahrnuje středověkou katedrálu, na jejíž stavbu byl použit materiál ze starověkého mauzolea, dva románské kostely ze 12. a 13. století, středověké opevnění a gotické, renesanční a barokní paláce.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: