Historická centra Beratu a Gjirokastry (Historic Centres of Berat and Gjirokastra)

Historická centra Beratu a Gjirokastry (Historic Centres of Berat and Gjirokastra)

Distrikty Berat a Gjirokastra

Města Berat a Djirokastra jsou unikátními příklady měst z otomanského období. Gjiroklastra byla postavena tehdejšími majiteli zemědělské půdy. Kolem citadely ze 13. století stojí pozoruhodné věžovité domy kule (17. až 19. století), které jsou charakteristické pro balkánský region. Zachoval se i bazar, mešita a dva kostely z 18. století. Berat je svědectvím o soužití různých náboženských a kulturních komunit. Nachází se zde hrad Kala ze 13. stol., stojící na základech, které se datují do 4. stol. př. Kr., citadela s byzantskými kostely (13. stol.) a několik mešit otomanského období (15. stol.).

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: