HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

MOŘEPLAVCI


Lanzarote Malocelli - objevitel Kanárských ostrovů

Mořeplavec zkoumající Atlantik, objevitel prvního kanárského ostrova.

Abel Janszoon Tasman - objevitel Tasmánie a Nového Zélandu

A.J. Tasman ze do historie mořeplavectví zapsal objevem, že Austrálie spolu s Novou Guineou a Tasmánií nejsou součástí dosud hledané Jižní země.

Abúbakar II.: král Mali v Americe před Kolumbem?

Jednou z výprav podniknutých dávným králem Mali byla plavba do Ameriky. Tedy tak to dnes tvrdí skupina maliských vědců.

Affonso d´Albuquerque - Napoleon Indie

Portugalský místokrál získal pro svou zemi mnohá území. Spíše než svými úspěchy je ale znám svou krutostí.

Albert I. Grimaldi - kníže oceánograf

Monacký kníže se nezajímal jen o vládnutí. Nadchl ho život v mořských hloubkách ve Středomoří, Atlanktiku i Arktidě.

Alessandro Malaspina di Mulazzo - nové objevy španělské expedice

Italský důstojník velící expediční flotile, která přinesla řadu nových objevů z Jižní Ameriky. Bojoval za práva obyvatel španělských kolonií.


CESTOVATELSKÝ TWEET

Pokud nedokážeš ocenit svou zemi, nemá cenu aby jsi cestoval do jiné.