HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Yves-Joseph de Kerguélen-Trémarec - mořeplavec a lhář

Hledat Austrálii, neboli Terra australis, se vydal Francouz Kerguélen-Trémarec. Přinesl však pouze lživé poznatky o ostrovech Desolation. Za nepravdy skončil na dvacet let ve věznici.KERGUÉLEN-TRÉMAREC Yves-Joseph de (* 13. 2. 1734, Quimper, Francie, † 4. 3. 1797, Paříž, Francie) – francouzský mořeplavec

Ani v 18. století nepřestávali mořeplavci hledat tajemnou Terra australis. K Portugalcům a Nizozemcům se nyní přidali Francouzi, kteří chtěli navázat na údajné objevy legendárního kapitána Gonnevilla, jenž prý spatřil na počátku 16. století na jih od mysu Dobré naděje rozlehlou pevninu s mírným podnebím a přívětivými obyvateli. V roce 1739 se vydal za touto chimérou J.-B. Bouvet de Lozier, ale objevil jen malý skalnatý a nehostinný ostrůvek, který dostal později jeho jméno.

Podobně za záhadným Jižním kontinentem vyplul v roce 1772 na lodích FortuneGros-Ventre (Břicháč) z ostrova Mauritius námořní důstojník Yves-Joseph de Kerguélen, který získal jistou proslulost díky výpravám v severním Atlantiku. Po třech týdnech se ozvalo z lodního koše námořnickému sluchu lahodící zvolání Země! (12. 2. 1772).

 

Lživé zprávy a dvacet let žaláře

Kerguélenovým lodím se nepodařilo u jejího pobřeží přistát a jejich velitel se spokojil s vizuálním pozorováním ostrova. Předpokládal, že jde o břehy souvislé pevniny, legendární Terry australis. S touto zprávou připlul do Francie a leccos si navíc přibásnil. U dvora ve Versaillích vykládal o zemi, která je skutečným rájem na zemi. Získal důvěru okolí Ludvíka XV. a král mu svěřil v roce 1773 vedení nové výpravy k bájnému kontinentu. Lodi Roland, OiseauDauphine vezly na „objevenou“ zemi obilí i domácí zvířata, ale především i první kolonisty, bretaňské a normanské sedláky a řemeslníky.

Namísto přistání však francouzské lodi celé dny bloudily chladným a rozbouřeným mořem a namísto „rajské zahrady“ její cestující spatřili jen pusté pobřeží bez stromů a bez úrodné půdy, kterou jim verbíři slibovali. Ostrovy, které dnes nesou Kerguélenovo jméno, dostaly název Desolation (Bezútěšné). Velitel výpravy dal povel k ústupu na Mauritius a odtud do Francie. Krátce po návratu do Brestu se proti Kerguélenovi vznesla vlna obvinění a podvodného objevitele poslal soud na dvacet let do vězení na pevnosti Saumur (po pěti letech byl propuštěn). Většinu exemplářů Kerguélenovy Zprávy o dvou cestách do jižních moří nechal král spálit.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.


13.12.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Kolik zemí jsi viděl, tolikrát jsi člověkem!
Sponzorováno