HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Samuel de Champlain - zakladatel Québecku

Francouz Champlain zkoumal oblast Kanady a založil zde francouzské panství. V dané oblasti objevil nová jezera i řeky.CHAMPLAIN Samuel de (* 1567, Brouage, Francie, † 25. 12. 1635, Québec, Kanada) – francouzský mořeplavec, zakladatel francouzského panství nad Kanadou

Celých sedmdesát let zůstávaly severoamerické končiny, které objevil J. Car­tier, stranou pozornosti. Jen rybáři z Normandie či Bretaně navštěvovali pobřežní vody, které přinášely bohatý úlovek. Při setkání s Indiány získávali výměnou vzácné kožešiny, které v budoucnosti vyhledávali agenti obchodních společností se stejným úsilím jako se španělští či portugalští dobyvatelé pídili po zlatu a stříbru.

V roce 1603 se po letech vypravily na náklad francouzských obchodních společností lodě opět do „Nové Francie“. Mezi členy expedice byl i královský geo­graf Samuel de Champlain. Vznešený titul získal po návratu ze španělských služeb, v nichž se plavil v letech 1598–1600 v Západní Indii, dostal se do Mexika i na pobřeží Panamy (mj. psal ve svém pojednání, jež zaujalo francouzského krále Jindřicha IV., o vybudování průplavu úzkou šíjí v této části střední Ameriky).

 

Založení Québecku

Při americké výpravě v roce 1603 se Champlain dostal do ústí řeky Svatého Vavřince a plul po řece Saguenay, kterou znali Francouzi už od dob poslední Cartierovy výpravy, a mapoval východní pobřeží Hudsonova zálivu. S jeho vývody souhlasil král Jindřich a na jeho popud se v následujícím roce Champlain vydal do Nové Francie.

Zkoumal pobřeží „Akadie“ (tj. Nového Skotska) i pevniny na protějším břehu zálivu Fundy. Založil Port Royal a s osmdesáti osadníky se pokusil přezimovat v těchto končinách. Nepříznivé počasí a kurděje zdecimovaly francouzské osadníky, ale Champlain pokračoval v roce 1605 v průzkumu severoamerického pobřeží. Objevil záliv a poloostrov Cape CodBostonskou, respektive Plymouthskou zátoku (v Massachusettském zálivu), které představují zvláště vhodná přístaviště, a roku 1606 ostrovy Nantuckett a Martha’s Vineyard.

Pokračováním výzkumu na řece Svatého Vavřince byla Champlainova výprava z roku 1608, při níž jako nově jmenovaný guvernér založil Québec v místech, kde již existovalo rozsáhlé sídliště indiánského kmene Huronů. Jejich služby využíval francouzský badatel při postupu do vnitrozemí. Čerpal od nich informace o povaze krajin, jež se chystal zkoumat, a představovali pro něho spojence proti Irokézům, kteří se nechtěli smiřovat s postupem Evropanů do nitra Kanady.

 

Hlouběji do americké divočiny

Spolu s Hurony postupoval v roce 1609 proti proudu řeky Svatého Vavřince a jejího přítoku Richelieu k jezeru, které dostalo jméno francouzského objevitele (dnes v anglickém tvaru Champlane). Objevil pohoří Adirondak a Green Mountains a dostal se k jezeru Ontario, kde se dostal do sporů o loviště kožešin mezi Hurony a Irokézy, kteří se stali zar­putilými nepřáteli Francouzů a spojenci jejich konkurentů, Nizozemců a později i Angličanů.

Rok co rok se Champlain vydával k řece Svatého Vavřince a nepřestával (stejně jako kdysi J. Cartier) hledat cestu do Tichého oceánu. Průvodcem francouzského cestovatele se stal mladičký kolonista E. Brûlé, s nímž se v létě 1615 vydal z Québeku k ústí Ottawy, po které pokračovali k řece Manawa a dál až k jezeru Nipissing a po French River do Huronského jezera. Přes menší jezero Simcoe se Champlain dostal do Ontarijského jezera, ze kterého vytéká řeka Svatého Vavřince. Obrátil se na jih k jezeru Oneida a po řece Oswego, která v něm pramení, se po potyčce s Irokézy vrátil do Ontaria a po řece Svatého Vavřince do Québeku.

Pokračující konkurenční boje mezi Angličany a Francouzi o ovládnutí severoamerického vnitrozemí přivedly S. de Champlaina roku 1629 do anglického zajetí, ze kterého byl propuštěn v roce 1633, kdy mohl znovu přejmout správu Nové Francie.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.


07.12.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Nikdy není pozdě na to, plnit si své dny.
Sponzorováno