HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Siegmund von Herberstein - diplomat v Rusku

Desítky diplomatických misí podnikl Herberstein pro habsburské panovníky. Nejvýznamější z nich vedla do Ruska.HERBERSTEIN Siegmund von (* 23. 8. 1486, Vipava, Slovinsko, † 28. 3. 1566, Vídeň, Rakousko) – diplomat v habsburských službách

Stále hrozivější turecké nebezpečí, které se šířilo z jihovýchodní Evropy po pádu Cařihradu (1453), vedlo hlavu katolické církve spolu s evropskými panovníky k sondování možností vytvořit mocenské seskupení s moskevskými velko­knížaty. Myšlenky spojenectví s vládci ve východní Evropě se ozvaly se zvláštní naléhavostí u vídeňského dvora, kde vícekrát pocítili sílu Turků, kteří několikrát pronikli hluboko do zemí ovládaných Habsburky.

Ve službách císaře Karla V. a jeho bratra Ferdinanda, krále českého a uherského, se do „moskevské země“ vydal v letech 1516–18 a znovu 1526–27 Siegmund von Herberstein. Byl to zkušený diplomat, který se zúčastnil více než šedesáti misí (v řadě případů je vedl) a vícekrát překřížil Evropu do všech světových stran od jejího středu.

V roce 1549 vyšla ve Vídni Herbersteinova kniha Rerum Moscovitarum Comentarii, která rychle získala oblibu, zvláště poté, kdy ji roku 1557 Michael Zimmermann přeložil do němčiny. V Praze vyšla její německá verze roku 1568 a v češtině se objevila pod titulem Vypsání krajin země ruské v letech 1590 a 1602. Herbersteinova kniha představuje poměrně přesné vylíčení poměrů v moskevské říši, života a způsobů jejích obyvatel, státního zřízení a systému správy, hospodářského života a pravoslavného náboženství. Zvláštní kapitolu věnoval autor geo­grafickému popisu Ruska, zvláště hor a řek (zejména Uralu a Obu) i na západě téměř neznámého Bílého moře. Herbersteinův názor, že řeka Ob pramení až u Pekingu, ovlivnil hledání Severovýchodní cesty do Číny.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.


06.12.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Pokud nedokážeš ocenit svou zemi, nemá cenu aby jsi cestoval do jiné.
Sponzorováno