HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Luke Foxe - objevitel Foxova zálivu i poloostrova

Při snaze najít Severozápadní průjezd objevil anglický mořeplavec nové ostrovy, poloostrovy i záliv. Některá místa dodnes nesou jeho jméno.FOXE Luke (též Fox) (* 20. 10. 1586, † 29. 10. 1631, uvádí se i datum 15. 7. 1635, Kingston upon Hull, Anglie) – anglický mořeplavec

Spolu s panovníkem se na vyslání nové výpravy, která hledala Severozápadní průjezd, podíleli i londýnští kupci. Na výpravu, které velel Thomas James, vyslali loď King Charles s vysloužilým kapitánem Lukem Foxem, jemuž nechyběly polárnické zkušenosti z výpravy W. Baffina (1616). Anglický král Karel I. věřil, že Foxe najde průliv spojující Atlantik s Tichým oceánem, a předal mu listiny pro japonského panovníka. Na konci července 1631 se anglickým lodím podařilo vniknout do Hudsonova průlivu k ostrovu Southampton; Foxe jej obeplul ze západu a doplul do širokého zálivu, který později dostal jeho jméno.

 

Návrat bez ztrát

Vrátil se zpátky od 66. rovnoběžky k západnímu břehu Hudsonova zálivu, kde zanesl na mapu některé drobné ostrovy, a podél jižního pobřeží doplul až k mysu Henrietty Marie. Zjistil, že v těchto místech nenajde průjezd západním směrem, a obrátil kormidlo k severu. Objevil Foxův poloostrov (na Baffinově ostrově) a dosáhl 66° 35’ severní šířky. Ještě koncem října 1631 se vrátil do Anglie, aniž ztratil jediného z účastníků své výpravy.

Thomas James, který se pohyboval ve stejné době v Hudsonově zálivu, pronikl k ústí řeky Churchill a dříve než Foxe se dostal k mysu Henrietty Marie. Odtud v září 1631 sledoval jihovýchodní oblast Hudsonova zálivu (později dostala Jamesovo jméno). Mlha a přicházející zima znemožnily Jamesovi návrat do Anglie a jeho výprava musela přezimovat na ostrově Charlton v nejjižnějším cípu Hudsonova zálivu. Tuhá zima přinesla smrt řady námořníků a teprve koncem června 1632 se Jamesova loď uvolnila z ledového sevření; v říjnu 1632 přistála v Bristolu.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.


15.11.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Nikdy neříkej, že něco nejde. Musíš jen chtít a jít si za tím.