HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Antonio Fernandes - za zlatem do Afriky

Portugalec Fernandes se na svých cestách dostal nejprve do Indie a později několikrát do Afriky, kde objevil místní zlaté doly.FERNANDES Antonio (15.–16. století) – portugalský mořeplavec a cestovatel

Antonio Fernandes byl jedním z mnoha portugalských námořníků, kteří se podíleli na expedicích portugalské koruny do Indie. Víme, že se účastnil plavby Affonsa de Albuquerque (1507), snad i dobývání Malakky v roce 1509, při zpáteční cestě jej pak velitel zanechal v přístavu Sofala na mosambickém pobřeží.

Sofalu poznal už P. A. Cabral roku 1501 jako významný přístav a středisko obchodu se zlatem. Fernandes odtud roku 1514 vyrazil do vnitrozemí; proti toku řeky Wusi zamířil k západu, podél další řeky, Sabi, se vyhnul východoafrickým pohořím a pronikl více než 500 km do nitra Afriky. Dostal se až k pramenům další řeky Pungwe a ke zlatým dolům v dnešním Zimbabwe. Na řece Umzengenzi se pak Fernandes setkal s Monomotapou, vládcem říše, někdy po něm označované. Po rozvodí mezi Zambezi Sawi (přes průsmyk Umtali) se pak Fernandes vrátil do portugalské faktorie v Sofale.

Již za několik měsíců (snad na podzim 1515) podnikl Fernandes druhou cestu, při níž se dostal dále na jihozápad, až do zlatonosného regionu kolem dnešního města Gwelo (Gweru), a po řekách SaviWusi se navrátil zpět do Sofaly. Své zprávy o kamenných městech a zlatých dolech v Zimbabwe předal guvernérovi Sofaly (tím byl Gasparo Veloso) spolu s plánem na zřízení portugalské stanice v Monomotapově říši, k realizaci plánu ovšem už nedošlo. Fernandesova kamenná města pak byla dílem zapomenuta, dílem pokládána za legendu, než je v roce 1872 znovuobjevil německý badatel Karl Mauch.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.


15.11.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Několikahodinové cestování letadlem je tu od toho, abyste pak vypadali stejně jako na fotografii v pase.
Sponzorováno