HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Grigorij Ivanovič Šelechov - správce Ruské Ameriky

G.I. Šelechov měl zájem využít americký kontinent pro obchod.  Po příjezdu na Aljašku zde zakládal obchodní kolonie, kde se snažil místní obyvatele učit pravoslaví a ruským zvykům.ŠELECHOV Grigorij Ivanovič (též Šelichov) (* 1747, Rylsk u Belgorodu, Rusko, † 22. 7. 1795, Irkutsk, Rusko) – ruský kupec, průkopník využití Aljašky pro obchod

S několika dalšími ruskými kupci založil roku 1775 Grigorij ŠelechovOchotsku obchodní společnost s cílem využít bohatství zemí na protější straně oceánu, o nichž přinášeli zprávy ruští námořníci. Podle Šelechova představoval nejvhodnější místo pro založení faktorie ostrov Kodiak, oddělený nepříliš širokým (později Šelechovovým) průlivem od Aljašky.

V srpnu 1783 vypluly tři koráby, které nechal Šelechov vystavět, z ústí řeky Uraku. Na lodi Tři svatí se plavil G. Šelechov s manželkou, která ho následovala do neznámých končin. Po dvou týdnech plavby minula výprava Kurilské ostrovy a zamířila k Beringovu ostrovu. Na něm posádky lodí Tři svatí Simeon a Anna přezimovaly (zatímco třetí loď zmizela). V červnu 1784 se dostaly k ostrovu Unalaska v Aleutách a v srpnu 1784 přistály na Kodiaku. Šelechov na něm založil obchodní kolonii; snažil se místní obyvatele získat pro pravoslaví a zavést ruské zvyky. Po přežití další zimy se Rusové pustili na člunech zkoumat blízké ostrovy a zálivy (Kenaiský a Čugačský). Kříže označovaly nové ruské zábory. Noví osadníci se snažili vytvářet obchodní, ale i zemědělská centra.

Rusko-americká společnost

Na jaře 1786 se G. Šelechov vrátil do přístavu Bolšereck na Kamčatce. O výsledcích výpravy sepsal podrobnou zprávu, která roku 1801 vyšla v Petrohradě tiskem pod dlouhým názvem První putování ruského kupce Grigorije Šelechova od roku 1783 do 1787 z Ochotska po Východním oceánu ke břehům Ameriky. Dočkala se i překladu do němčiny. Jako správce Ruské Ameriky vyslal Šelechov na východ A. A. Baranova, který pak působil u amerického pobřeží celých 28 let a podstatně rozšířil Rusy kolonizované oblasti. Šelechov se v dalších letech soustředil na organizaci průzkumu Kurilských ostrovů a vyhledávání kontaktů s Japonskem. Snažil se prosadit pravidelné plavby ruských lodí ve východní Asii a v Pacifiku. Po Šelechovově smrti se ruští kupci, kteří měli zájem o podnikání za oceánem, sjednotili v silnou a podnikavou Rusko-americkou společnost (1798).

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.


13.11.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Dívat se na mléčnou dráhu pod rumunským nebem je vážně zážitek. Přeji příjemné léto!