HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Giovanni de Verazzano - italský průzkumík v Severní Americe

G. de Verazzano je proslulý jako první Evropan v Severní Americe od dob norských expedic.VERAZZANO Giovanni de (* asi 1485, snad Florencie, Itálie, † 1528, ostrov Guadeloupe) – florentský mořeplavec ve francouzských službách

Španělské prameny přinášely o Florenťanovi, kterého nazývají Juan Florin, přímo fantastické pověsti. Podle Bernala Diaze dell Castillo, autora Pravdivé zprávy o dobytí Nového Španělska, počíhal si roku 1522 Juan Florin na španělský koráb, přivážející do Evropy královský podíl z Montezumova pokladu, kterého se zmocnil H. Cortés. S naloupenými cennostmi, jejichž hodnotu ani nelze odhadnout, přistál ve Francii a poklad odevzdal králi Františkovi I.

Spojení mezi Atlantským a Tichým oceánem

Podle pozdějších historiků byl s Juanem Florinem chybně ztotožněn Florenťan Giovanni de Verrazzano, kterého roku 1523 vyslal František I. se čtyřmi koráby hledat průliv spojující Atlantský a Tichý oceán (na palubě jedné z Verrazzanových lodí se plavil J. Cartier, budoucí zakladatel francouzského panství nad Kanadou). Bouře rozprášila Verrazzanovu flotilu a velitelská loď zůstala na moři sama. Pokračovala v přímé plavbě na západ. Asi u 34. rovnoběžky přistál Verrazzano u amerického pobřeží. Hluboký záliv Pamlico, který podrobně prozkoumal, připadal Verrazzanovi jako vstup do „Východního“ oceánu, dotýkajícího se pobřeží bájné „Kataje“ (Číny).

Podél úzké pobřežní kosy proplul k mysu Hatteras a pokračoval v hledání další cesty. Objevil zřejmě zálivy Chesapeake a Delaware, ale i široké ústí řeky Hudson, která mu připadala jako příhodný přístup k východním břehům Asie. Verrazzano obeplul Long Island a Cape Cod a podle některých optimistických představ se dostal až k území Nového Skotska. Přesvědčil se, že pevnina brání dalšímu pronikání do Pacifiku a trochu zklamaně se v červenci 1524 vrátil do Francie.

Zatímco Španělé s pomstychtivostí popisují, jak jejich koráby zajaly roku 1527 loď Juana Florina a ten jako námořní lupič skončil oběšený na ráhně, jiné prameny připisují G. Verrazzanovi ještě krutější osud. Vydal prý se s bratrem Girolamem (autorem mapy, vytvořené roku 1529 podle Verrazzanových deníků a vyprávění) znovu do Nového světa. Roku 1528 doplul k ostrovu Guadeloupe, vystoupil na břeh a před zraky svého bratra byl zabit a sněden kanibalskými obyvateli.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.


06.11.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Kam se nedá autem, busem vlakem, tam lze pěšky nebo na bicyklu...
Sponzorováno