HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Maxmilian Wied von Neuwied - Němec v Americe

Bohatý aristokrat Maxmilian Wied von Neuwied toužil po objevování a bádání. O své cestě po Americe dokonce vydal cestopisy, v kterých mimo jiné přispívá svými znalostmi o indiánské kultuře.WIED von NEUWIED Maxmilian (* 23. 9. 1782, Neuwied, Německo, † 3. 2. 1867, tamtéž) – německý důstojník

V dějinách cestovatelství najdeme řadu jmen velkých aristokratických rodů, jejichž členové se vydávali za loveckými trofejemi a dobrodružnými zážitky v exotických končinách. Někteří pak prospěli geografickému bádání a přispěli k odstranění bílých míst na mapě světa.

Mezi ně náležel porýnský šlechtic Maxmilian Wied-Neuwied, jemuž vznešený původ zajišťoval kariéru v diplomacii či ve vojenských službách. V pruské armádě dosáhl hodnosti generálmajora. Záliba v dějepisu, zeměpisu a v přírodních vědách jej odvedla od vojenské služby a přiměla k tomu, že roku 1815 odjel do Brazílie, kde po dva roky zkoumal pobřeží mezi Rio de Janeirem a Salvadorem (tehdy ještě nesl jméno Bahía). Výsledky brazilské cesty zpracoval v cestopisných dílech Cesta do Brazílie (2 sv., 1819–22) a Příspěvky k přírodopisu Brazílie (4 sv., 1824–33). Doprovázely je obrazové tabule, jež informovaly evropské odborné kruhy o bohatství jihoamerické přírody a obyvatelích této části Ameriky.

Z Ameriky do Evropy

V květnu 1832 přistál M. Wied von Neuwied v doprovodu švýcarského malíře Carla Bodmera v New Yorku. Přes Filadelfii se vydali do Pittsburghu, přezimovali v Indianě a pokračovali do St. Louis. Koncem dubna 1833 se dostali do oblasti tzv. hranice, kde se stýkala indiánská civilizace s evropskou. Cestovali po pevnostech Fort Pierre (na přítoku horní Missouri Teton River), Fort Union, Fort Mackenzie a Fort Clarke, kde přezimovali. Na jaře 1834 pokračovali k Velkým kanadským jezerůmErijskému kanálu. Zamířili do New Yorku a odtud odpluli na podzim 1834 do Evropy.

O severoamerické cestě vydal M. Wied von Neuwied dva svazky s názvem Cesta vnitrozemím Severní Ameriky (1838–41), které spolu s ilustracemi C. Bodmera vytvořily solidní informační zdroj, mj. o severoamerických Indiánech.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.


30.10.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Těsně před smrtí se Vám promítne celý život, tak ať ta podívaná stojí za to – Cestujte!