HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Francis Edward Younghusband - bristký důstojník

Důstojník britské armády v Indii, který byl jmenovám do funkce politického představitele v Kašmíru. Jeho touha proniknout do Tibetu se mu vyplnila, když roku 1904 porazil tibetskou armádu a donutil Tibeťany podrobit se Číně.YOUNGHUSBAND Francis Edward (* 31. 5. 1863, Murree, Pákistán, † 31. 7. 1942, Lytchett-Minster, Dorset, Anglie) – britský důstojník a cestovatel ve Střední Asii

Ruské pronikání do západních oblastí Číny a do Tibetu v 70. a 80. letech 19. století znepokojovalo Brity. Iniciativy se ujal mladý důstojník britské armády v Indii Francis Yonghusband, který se v roce 1886 vydal do Pekingu a do Mandžuska. Z čínského hlavního města vyjel na jaře 1887 a s doprovodem kuchaře a tlumočníka se pustil k poušti Gobi. Na velbloudech překonali obávanou poušť a dostali se do Kašgaru, odkud mohli pokračovat přes Karakoram a průsmykem Muztag do Kašmíru, kam dojeli koncem roku 1887.

V dalších desetiletích se F. E. Younghusband věnoval výzkumu velehor na severu Indie; vyhledával průsmyky v Karakoramu a v Pamíru, jimiž vedou cesty, spojující Kašmír s čínským Turkestánem (1889–91). Britská koloniální správa pověřila roku 1890 F. E. Younghusbanda funkcí politického představitele v Kašmíru a později v HunzeČitrálu (1892–94). Energický britský důstojník toužil proniknout do Tibetu, odkud přicházely zprávy a sílícím vlivu burjatského mnicha, ruského exponenta, na mladého dalajlámu. Britský místokrál v Indii lord Curzon se rozhodl pro energický postup. Vyslal roku 1903 do Tibetu vojenskou výpravu, kterou pod Younghusbandovým velením tvořily tři tisícovky indických vojáků, deset tisíc nosičů a mnohohlavé stádo tažných a nákladních zvířat.

Tibet pod dohledem Číny

Vojenská expedice vystoupala na tibetskou náhorní plošinu a její velitel nedbal na dalajlámu, který zakázal cizincům vstup do Lhasy. Na rovině Guru (asi 250 km od hlavního města) Younghusband porazil spíše historicky vyzbrojenou tibetskou armádu a 2. srpna 1904 vstoupili Britové do Lhasy. Dalajláma i jeho burjatský vychovatel uprchli. Britové donutili tibetské zástupce podepsat nerovnoprávnou dohodu, která přiznávala dohled nad Tibetem Číně, přičemž si Angličané (při slabosti čínské administrativy) ponechávali mocenský vliv v této oblasti. Přesvědčil se o tom i švédský cestovatel ÚS. Hedin, kterému Angličané nedovolili v roce 1908 navštívit Lhasu.

Mocenské uspořádání ve středu Asie potvrdila smlouva mezi Velkou Británií a Ruskem z roku 1907. Younghusband se za odměnu vrátil ke správě Kašmíru a po 1. světové válce jej Královská zeměpisná společnost zvolila do svého čela.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.


29.10.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Aspoň malý bakšiš by se nenašel?
Sponzorováno