HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Kamila Spalová

(* 15. 12. 1871 Rakovník, † 9. 2. 1953 tamtéž) – česká pedagožka a geografka
Dcera z učitelské rodiny si vybrala povolání svých rodičů, po absolvování učitelského ústavu však ve svém studiu pokračovala dále. Navštěvovala přednášky z historie a geografie, až roku 1912, jako první studentka učitelského směru v celém mocnářství dosáhla doktorátu filozofie, a to na základě práce Sídla v lesní oblasti křivoklátské s územím přilehlým (oponenty byli V. Švambera a historik Václav Novotný). Poté dlouhá léta, až do svého odchodu do výslužby ve 30. letech, řídila měšťanskou školu v Praze.

Ve své práci se soustředila především na zeměpis – pojímaný ovšem značně antropocentricky – dnes bychom řekli kulturní geografie; o tom také svědčí její práce, jako Evropa na podkladě kulturně zeměpisném (1922), Díly světa na podkladě kulturně zeměpisném (1926) či Doplňková četba zeměpisná (1935). Jako jedna z prvních u nás se Spalová věnovala didaktice geografie – jejím nejdůležitějším dílem se stala Methodika zeměpisu (1936) – v níž kladla důraz na práci s mapou a na propojení s dalšími, zvláště humanitními předměty.

Spalová také zpracovala metodické listy pro školní atlasy F. Macháta, spolu s ním také připravila Vlastivědný atlas pro školy národní (1926). Spolu s dalšími autory vydala v roce 1935 Mapu a plán Velké Prahy, nástěnnou a příruční a napsala řadu prací i z dalších oborů. Na závěr života se vrátila do milovaného Rakovníka, kde také zemřela.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri


19.08.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Ľudia cestujú do vzdialených krajín, aby sa fascinovane pozerali na taký typ ľudí, ktorých doma úplne ignorujú.