HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Josef Stěhule

(* 5. 5. 1882 Sedlčany na Příbramsku, † 26. 3. 1946 Praha) – český geograf
Josef Stěhule vystudoval učitelský ústav a od roku 1901 učil na obecných a měšťanských školách v Praze a jejím okolí. Zároveň řadu let studoval, jako mimořádný posluchač, historii, geografii, pedagogiku a filosofii na filozofické fakultě pražské univerzity. Jeho studia ale přerušila válka a četné nemoci, takže doktorát získal až roku 1926 a státní aprobační zkoušku složil ještě o rok později. V letech 1927–41 pak přednášel na obchodní akademii v Praze­Karlíně. Aktivně se účastnil práce v České společnosti zeměpisné (Česká geografická společnost), jejímž byl v letech 1937–41 tajemníkem a v jejímž Sborníku pilně referoval o sjezdech československých i světových geografů.

Nenapsal žádné zásadní vědecké dílo, ale desítky příspěvků pro časopisy (Širým světem, Sborník České společnosti zeměpisné apod.), zejména z dějin geografie, např. o A. Musilovi, E. Faitovi a zejména o J. Wünschovi (Český cestovatel Josef Wünsch, 1942; Čech v Kurdistanu, 1945). Psal také zeměpisná hesla pro Ottův slovník naučný nové doby a kapitolu o našich cestovatelích pro Československou vlastivědu.

Horák B.: Dr. Josef Stěhule. Sborník Čs. společnosti zeměpisné 51, 1946, s. 32–36.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri


19.08.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

neexistuje zlá krajina....existujú len zlí ľudia