HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Otakar Tichý

(* 30. 8. 1906, † 5. 10. 1976 Brno) – český metodik geografie
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1933) a Vysokou školu obchodní v Praze (1935). Po jejich absolvování působil jako středoškolský učitel v Banské Bystrici, Českých Budějovicích a v Brně.

Za okupace se zapojil do protinacistického odboje. Po roce 1945 přednášel geografii na Vysoké škole politické a sociální v Brně a v roce 1951 se stal vedoucím katedry geografie a geologie na brněnské pedagogické fakultě. V letech 1959–71 vedl katedru geografie na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci.

I po odchodu do důchodu ještě několik let přednášel na pedagogické fakultě v Nitře. V období 1975–76 zastával funkci předsedy Československé společnosti zeměpisné (Česká společnost geografická).

Ve vědecké práci se O. Tichý zabýval ekonomickou geografií (Hospodářský zeměpis, 1947) a matematickou geografií (Matematický zeměpis a kartografie, 1965). Brzy se začal věnovat didaktice a metodice zeměpisu. Spolu s J. Jankou vydal Metodiku zeměpisu (1956). Napsal také desítky menších studií z této oblasti (Teorie vyučování zeměpisu jako vědecká disciplina, 1970) a navrhl některé nové školní pomůcky pro výuku zeměpisu, především z oblasti matematické geografie (model hvězdné sféry apod.).

Mištera L.: K sedmdesátinám univ. prof. RNDr. Otakara Tichého. Sborník Československé společnosti zeměpisné 81, 1976, s. 178–181.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri


18.08.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Dobrodružství nosí každý ve své hlavě