HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Dušan Trávníček

(* 14. 4. 1925 Brno, † 12. 4. 1996 tamtéž) – český historický geograf
Žák a pokračovatel B. Horáka vystudoval dějepis a zeměpis na brněnské univerzitě (1950) a po krátkém středoškolském působení byl přijat (právě na Horákovo doporučení) do Kabinetu pro historickou geografii ČSAV. Odtud přešel do tehdejšího Kartografického a reprodukčního ústavu a podílel se zde na zpracování Kapesního atlasu světa a souboru map Poznáváme svět.

V letech 1963–69 působil jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a potom více než dvě desítky let přednášel na brněnské přírodovědecké fakultě.

Ještě s Horákem Trávníčkem připravil edici tzv. Bavorského geografa (Descriptio civitatum ad septemtrionale plagam Danubii, tzv. Bavorský geograf, 1956), popisu střední Evropy z 9. století. Po smrti Horáka, který byl i jeho učitelem, dokončil spolu s I. Honlem a M. Stadlerovou (vydáním III. svazku, který zahrnuje období 17.–19. století) Dějiny zeměpisu (1968).

Zpracoval mapy územního vývoje pro Atlas ČSSR (1966) a celou řadu map, které zobrazovaly územní vývoj českých zemí a putování českých cestovatelů, pro Atlas československých dějin (1965). Podílel se na vydání školních historických atlasech a věnoval desítky článků historii zeměpisu. Některé publikoval ve známých Petermann’s Geographisches Mitteilungen.

Dlouholeté studium vývoje hranic našich zemí a jejich změn se promítlo do studií, jako např.: Příspěvek k historickogeografickému vývoji moravských enkláv v Slezsku (1967); Územní vývoj někdejšího těšínského knížectví (1969), Územní vývoj Vitorazska (1972) a zejména do monografie Přehled územního vývoje našeho státu (1984). Ke stému výročí založení České geografické společnosti Trávníček připravil a vydal její dějiny pod názvem Sto let České geografické společnosti (1994).

K životnímu jubileu dr. Dušana Trávníčka, CSc. Sborník České geografické společnosti 90, 1985, s. 62– 64.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri


18.08.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Cestování ? To je něco, co se navždy usídlí ve tvém srdci i v mysli.
Sponzorováno