HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Varkoč Mikuláš z Notšic a Wilmsdorfu

(přelom 16. a 17. století) – slezský šlechtic a diplomat
Poselstvo císaře Rudolfa II., které vedl Mikuláš Varkoč, se počátkem října 1588 vydalo na několikrát opakované pozvání ruských carů do Ruska. Vyjelo z Prahy do Vratislavi (Wrocławi) a do Gdaňska a odtud do Livonska (části dnešního Lotyšska). Odtud se musel Werner Barxen, jeden z vedoucích členů delegace, vrátit pro podezření z příprav útoku proti Rize.

Rudolfovi poslové dojeli do Pskova a s carským doprovodem pokračovali do Moskvy. Dlouho čekali na audienci u cara Fjodora Vasiljeviče, ke které došlo až v dubnu 1589. Hovořili o vztahu císaře Říše římské národa německého a krále českého a uherského Rudolfa II. k Polsku. Právě polský trůn se Varkoč snažil získat pro arciknížete Maxmiliána Habsburského, a o vytvoření koalice proti Turkům.

O stejných otázkách jednal Varkoč v červnu s vlivným dvořanem Borisem Godunovem, faktickým vládcem Ruska. Po dalších dvou přijetích u cara potvrdila ruská strana ochotu uzavřít spojenectví proti Turkům. Carský dvůr doufal, že císař Rudolf vyšle do Moskvy další poselství, která by pokračovala v podrobnějších jednáních.

Zpáteční cestu absolvovala Varkočova delegace přes Archangelsk a odtud lodí kolem severního pobřeží Skandinávie do Hamburku a do Prahy. Vedle diplomatického sondování znamenalo Varkočovo putování do srdce carské říše především poznávání tehdy myšlenkově vzdáleného světa východních Slovanů. Výsledek se projevil ve vydání tzv. Moskevské kroniky, která vyšla v Čechách roku 1590 a představovala první český pohled na Rusko.

Macůrek J.: První český obraz Rusi "Kronika moskevská" (z r. 1590) a jeho prameny. In: Slavia 31, 1962, s. 378–407; Poselství z Prahy do Moskvy roku 1589. Praha, Univerzita Karlova 1974; Procházka J.: Cesta slezského šlechtice do Ruska v roce 1589. In: Slezský sborník 4, 1997, s. 255–262.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri


18.08.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Dětské sny jsou světem bez hranic, světem svobodným, ale křehkým. Přestaneš je chvíli žít a navždy zmizí.