HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Jan Votýpka

(* 14. 1. 1938 Kosmonosy) – český geograf a geomorfolog
Mládí Jan Votýpka prožil na českomoravském pomezí, v okolí Nové Bystřice. Této oblasti také věnoval jednu ze svých prvních prací (Tvary zvětrávání a odnosu žuly v severní části Novobystřické vrchoviny, 1964). Vystudoval odbornou geografii na Přírodovědecké fakultě UK (dokončil 1964), na fakultě už zůstal jako asistent a přednáší zde již více než 30 let. V roce 1991 se habilitoval, v letech 1991–97 stál v čele Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK.

Votýpka je specialistou v oblasti geomorfologie, zejm. geomorfologických procesů a jejich dynamiky (Geneze a klasifikace granitového reliéfu masívu Plechého, 1981). Dále se věnuje fyzické geografii světa, především oblastem Severní Ameriky a bývalého SSSR, které důkladně procestoval (v poslední době k nim přibyla ještě Austrálie). Z Votýpkových regionálních prací zmiňme alespoň dvoudílnou učebnici Fyzická geografie SSSR (1982, znovu 1988), knihu Severní Amerika (s J. Janoušovou, 1987) a z posledních let skripta Fyzická geografie Evropy (1994), v nichž Evropu nepopisuje podle zemí, ale podle geologických celků.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri


18.08.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Vrátit se tam, kde jste začali, není stejné jako nikdy nevyjet.