HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Otakar Vrána

(* 18. 12. 1915 Kněžmost na Mladoboleslavsku, † 1. 5. 1975 Praha) – český geograf
Syn venkovského učitele vystudoval gymnázium v Mladé Boleslavi a pokračoval na kombinaci zeměpis – přírodopis na Přírodovědecké fakultě UK; jeho studia ale přerušil 17. 11. 1939, šest let se poté živil v různých povoláních, také jako pomocný dělník.

Po válce svoje studium dokončil a v roce 1946 si jej jako svého asistenta vybral J. Pohl-Doberský. Vrána krátce přednášel i na pedagogické fakultě, ale přírodovědeckou fakultu neopustil a přednášel na ní až do své smrti.

V roce 1961 se na základě práce Geografie chmelařství v Československu habilitoval pro obor regionální geografie. Zabýval se i geografií obyvatelstva a sídel (Základy sídelního zeměpisu, 1950) a psal i texty k mapovému souboru Poznáváme svět. Spolu s J. Kunským a Rudolfem Málkem také vytvořil redakci Zeměpisu světa, pro nějž napsal rozsáhlé stati o zemích všech kontinentů.

Häufler V.: Za doc. Dr. Otakarem Vránou. Sborník Čs. společnosti zeměpisné 80, 1975, s. 302–303.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri


18.08.2011, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Pákistánské přísloví: "Overtakers provide jobs for undertakers."