HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Balatka Břetislav: současný geomorfolog

Geograf a znalec vývoje reliéfu.(* 11. 1. 1931 Benešov u Semil) - český fyzický geograf

 

Rodák z horního Pojizeří, ke kterému se ve své práci mnohokrát vracel, absolvoval studium odborného zeměpisu na PřF UK v roce 1954. Poté nastoupil jako odborný pracovník do Geografického ústavu ČSAV, kde setrval téměř čtyři desítky let. Po zrušení ústavu v roce 1993 přešel jako celá řada dalších geografů z pražského pracoviště na Přírodovědeckou fakultu UK, kde až dosud působí na katedře Fyzické geografie a geoekologie.

Hlavním oborem Balatkovy práce je geomorfologie, zejména studium říčních teras a procesů tvorby reliéfu. Řadu prací napsal ve spolupráci s kolegou z ústavu, geomorfologem J. Sládkem - např. Říční terasy v českých zemích (1962) či Terasový systém Vltavy a Labe mezi Kralupy a Českým Středohořím (rovněž 1962). Velké množství větších i menších článků napsal pro Sborník Čs. společnosti zeměpisné a další odborná periodika, opět s převážně zaměřené na regionální geografii Čech. Podílel se i na řadě kolektivních děl, jako Atlasu skalních, zemních a půdních tvarů (s J. Rubínem, V. Ložkem a dalšími, 1986) nebo na zpracování nového fyzickogeografického členění našeho území (Zeměpisný  lexikon ČR - Hory a nížiny, kolektiv pod vedením J. Demka, Praha 1987).

 

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.


05.11.2010, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 +   = 
*napište slovy, kolik je pět plus pět
 
* - antispamový filtr není vyžadován u registrovaných přispěvatelů
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Čínské přísloví: Za tři roky se může člověk stát učencem, avšak ani za deset let zkušeným cestovatelem.
Sponzorováno