HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Balatka Břetislav: současný geomorfolog

Geograf a znalec vývoje reliéfu.(* 11. 1. 1931 Benešov u Semil) - český fyzický geograf

 

Rodák z horního Pojizeří, ke kterému se ve své práci mnohokrát vracel, absolvoval studium odborného zeměpisu na PřF UK v roce 1954. Poté nastoupil jako odborný pracovník do Geografického ústavu ČSAV, kde setrval téměř čtyři desítky let. Po zrušení ústavu v roce 1993 přešel jako celá řada dalších geografů z pražského pracoviště na Přírodovědeckou fakultu UK, kde až dosud působí na katedře Fyzické geografie a geoekologie.

Hlavním oborem Balatkovy práce je geomorfologie, zejména studium říčních teras a procesů tvorby reliéfu. Řadu prací napsal ve spolupráci s kolegou z ústavu, geomorfologem J. Sládkem - např. Říční terasy v českých zemích (1962) či Terasový systém Vltavy a Labe mezi Kralupy a Českým Středohořím (rovněž 1962). Velké množství větších i menších článků napsal pro Sborník Čs. společnosti zeměpisné a další odborná periodika, opět s převážně zaměřené na regionální geografii Čech. Podílel se i na řadě kolektivních děl, jako Atlasu skalních, zemních a půdních tvarů (s J. Rubínem, V. Ložkem a dalšími, 1986) nebo na zpracování nového fyzickogeografického členění našeho území (Zeměpisný  lexikon ČR - Hory a nížiny, kolektiv pod vedením J. Demka, Praha 1987).

 

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.


05.11.2010, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Není všechno zlato, co se třpytí na tržišti.
Sponzorováno