HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

CESTOVATELÉ

POSLEDNÍ DISKUSE

Augustin František: odborník na počasí

Povodně náležejí k živelním pohromám, jimiž Čechy bývají velmi zhusta stíhány. Kdyby nebylo jiného zájmu, tedy již škody, jež vznikají vystupováním tekoucí vody z břehů na majetku veřejném a soukromém, nutí nás, abychom k těmto úkazům obrátili větší pozornost......, hlavně abychom pátrali po jejich příčinách a hledali prostředky, jimiž by bylo lze zameziti alespoň zmírniti zhoubné účinky vodních zátop... " Jak aktuálně pro nás zní slova Františka Augustina, kterými začal své pojednání o zářijové povodni z roku 1890, jež poničila i Karlův most.


(* 24. 5. 1846 Sirákov u Polné, † 1. 12. 1908 Praha) - český geograf a meteorolog

 

Zřízení meteorologické observatoře

Rodák z Českomoravské vrchoviny vystudoval gymnázium v Jihlavě a univerzitu ve Vídni. Po jejím absolvování působil jako profesor dějepisu a zeměpisu na jednom z pražských gymnázií. Po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část (1882) se habilitoval z oboru meteorologie na české univerzitě, roku 1895 se stal mimořádným a v roce 1904 řádným profesorem. Z jeho popudu bylo roku 1905 v rámci nového matematicko­fyzikálního ústavu univerzity v Praze na Karlově jeho část vyhrazena meteorologii a byla tam zřízena meteorologická observatoř.

Významné zásluhy

Augustin zpracoval desítky meteorologický prací, v některých ohledech značně předešel svou dobu - šlo zejména o studium podnebí velkých měst (Über den jährlichen Gang der meteorologischen Elementen zur Prag, 1888) a výzkum vztahů mezi meteorologií a hydrologií. Snažil se vybudovat důkladnou meteorologickou síť na území Čech. Proto zpracoval příručku O nutnosti pěstovat agrární meteorologii v Čechách (1896). Inicioval vznik sítě téměř 600 stanic pro pozorování bouřek, v tehdejší době nejhustší na světě. Zároveň  důkladně zpracoval výskyt bouřek na území Čech. Pro potřeby výstavby kanalizace popsal pražskou hydrografickou síť. V závěru života chtěl napsat souborné dílo o podnebí Čech, ale předčasná smrt jeho práci zastavila už v počátcích.

 

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.


05.11.2010, Jiří Martínek


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Kdo čeká od života málo, nedostává nic.