Česká koalice pro ochranu biodiverzity

Česká koalice pro ochranu biodiverzity

Česká koalice pro ochranu biodiverzity Být dobrovolníkem v Mexiku, Kamerunu a na Sumatře Czech Coalition for Biodiversity Conservation (CCBC) CCBC je koalice neziskových organizací, které se snaží o ochranu biodiverzity po celém světě. Koalice vznikla roku 2014. Nadace spojuje a podporuje nejrůznější organizace, které pomáhají zvyšovat kvalitu života v mnoha směrech a působí na 3 kontinentech, však zázemí se nachází v České Republice. Věnujeme se vzdělávacím a kulturním programům. Organizujeme a podporujeme dobrovolnickou práci v České Republice a hlavně v zahraničí.     CCBC má široký záběr – představujeme 10 organizací, které sdružujeme.Jejich práce a spolupráce s místními lidmi v daných lokalitách je ve velkém rozsahu založena dobrovolnické práci, kterou Vám rádi představí. Na Obzorech se Vám představí dobrovolníci ze zkušenostmi z Mexika, Kamerunu a Sumatry     Indonésie Činné sopky, obrovská kráterová jezera, tropické deštné pralesy, bělostné písečné pláže, bohatý podmořský život a rozličné endemické druhy téměř na každém kroku, to je jen částečka přírodního bohatství jedné z nejrozmanitějších zemí světa, Indonésie. Na více než sedmnácti tisíci ostrovech naleznete pestrou směsici vůní, přírodních krás a kultur. S téměř čtvrt miliardou obyvatel tohoto největšího souostroví světa je však na přírodu vyvíjen obrovský tlak a část její krásy tak každým dnem mizí před očima a bez důsledné ochrany možná zmizí úplně. V oblasti Severní Sumatry působí indonéská nezisková organizace ISCP (Indonesian Species Conservation Program), jejíž hlavním cílem je nejen ochrana přírody a zvířat Indonésie, ale také vzdělávání, spolupráce s místními komunitami a výzkum. Vlajkovými druhy v ochranářských aktivitách ISCP jsou niaský loskuták, sojkovec dvoubarvý a outloň váhavý. Kromě zmíněných si však ochranu a pozornost zaslouží i další unikátní stvoření, která se už nikde jinde na světě nevyskytují. Kamerun Povíme Vám o Ernestu Vunanovi, Kamerunci, který zasvětil život obnově horských mlžných lesů na severozápadě Kamerunu a jemuž se náš spolek Kedjom-Keku v jeho aktivitách snaží již čtyři roky pomáhat. Povídání o filmu; Muž, který sazí stromy. Beseda s tvůrcem filmu a členem Kedjom-Keku z.s., Mišem Gálikem. Mexiko Zajímáte se o Latinskou Ameriku či rozvojové vzdělávání, chcete se setkávat s lidmi s podobným zájmem, chcete se podílet na projektu u nás v ČR či jako dobrovolník v terénu? United Vision, o. s. primárně vysílá vyškolené dobrovolníky do rozvojových zemí (v první fázi Mexiko) za účelem bezplatné výuky angličtiny vysoce efektivním způsobem. Pomoc je zaměřena na venkovské oblasti s turistickým potenciálem. Smyslem je, aby se místní obyvatelé díky znalosti angličtiny mohli lépe uplatnit na lokálním pracovním trhu, případně mohli zakládat vlastní podnikatelské aktivity spojené s (eko) turismem. This browser does not support the iframe element.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: