Brasilia

Brasilia

hlavní město

Město Brasilia vzniklo v roce 1956 v centru země doslova ‚na zelené louce‘a stalo se mezníkem v historii urbanismu. Architekt Oscar Niemeyer a urbanista Lucio Costa určili každý prvek – od projektu rezidenčních a administrativních čtvrtí až po symetrii samotných budov – tak, aby byl v harmonii s celkovým plánem města. Zvláště úřední budovy jsou velmi novátorské a nápadité.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: