Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření

V USA platí zásada držet se stranou od špatných městských čtvrtí nebo dokonce i celých měst. Bohužel současně platí i to, že tam, kde žijí přistěhovalci, na západě Mexičané a na východě Hispánci a Afroameričané z karibských ostrovů, je špatnou oblastí, které je radno se vyhnout. Zjistěte si tedy předem, do jakých míst (např. oblast měst Fresna a Bakersfieldu v Californii, Harlem v NYC) není dobré cestovat.

Vyvarujte se jakékoli lži. Pro Američany není potupa udělat něco špatného, ale lhát. To neodpouštějí.

Neodporujte policistovi, dbejte plně jeho pokynů!

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: