Asklépiův chrám v Epidauru (Sanctuary of Asklepios at Epidaurus)

Asklépiův chrám v Epidauru (Sanctuary of Asklepios at Epidaurus)

Peloponéský poloostrov, prefektura Argolis

Město Epidauros bylo ve starověkém Řecku kulturním i náboženským centrem. Soustředil se sem kult boha Asklépia, kterému byl zasvěcen místní chrám. Asklépiův chrám, tholos (kruhová stavba s klenbou) a divadlo jsou považovány za nejčistší projevy řecké architektury 4. století př. Kr.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: