Archeologický park Champaner-Pavagadh

Archeologický park Champaner-Pavagadh

Rozlehlé archeologické naleziště památek z různých období, zčásti ještě neodhalených. Nachází se zde opevnění, paláce, náboženské budovy, obytné budovy, zemědělská stavení, vodní stavby aj. z 8. až 14. století. Památka je tak jediným neporušeným pre-mughalským islámským městem. Kromě toho zde najdeme i prehistorické vykopávky z doby bronzové, starou pevnost bývalého hindského hlavního města a pozůstatky hlavního města státu Gudjarat ze 16. století. Na kopci Pavagadh nad vykopávkami leží chrám Kalikamata přitahující množství poutníků.

Archeologický park je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

Stát Gujarat, distrikt Panchmahal

N22 28 60 E73 31 60

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: