Archeologické naleziště Cahokia Mounds (Cahokia Mounds State Historic Site)

Archeologické naleziště Cahokia Mounds (Cahokia Mounds State Historic Site)

Illinois

Cahokia Mounds, 13 km severovýchodně od St. Louis ve státě Missouri, zahrnuje zbytky největšího předkolumbovského osídlení severně od Mexika. Nacházelo se zde asi 120 hliněných mohyl tzv. mississippské kultury (800-1.400 po Kr.), z nichž se zachovalo 80.  Jsou svědectvím o zemědělské společnosti podřízené centru (náčelníkovi), s mnoha satelitními mohylami, osadami a vesnicemi. Největší mohyla, terasovitá Monks Mound, vysoká 30 m, je největším prehistorickým umělým hliněným náspem na americkém území.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: