Alexander – Starořek ve Vietnamu

Alexander – Starořek ve Vietnamu

Téměř neznámý řecký mořeplavec posunul antické znalosti geografie až k dnešnímu Vietnamu a Číně.

ALEXANDER (1. století před Kr.) – řecký plavec

O Alexandrovi nevíme skoro nic… Jen to, že někdy kolem roku 20 před Kr. plul do Indie a pak ještě dál na východ, až do přístavu Kattigara, ležícího někde v oblasti dnešního Vietnamu či jižní Číny. Antický geografický obzor, dosud končící někde u Gangy, se tak rozšířil ještě o něco dále.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: