HedvabnaStezka.cz

VYBAVENÍ NA CESTY

POSLEDNÍ DISKUSE

HELP CAMP BANÁT 2017

HELP CAMP BANÁT 2017

Pojeďte s námi na cestu do české historie, poznat život krajanů a nádherný kus země u srbských hranic.Činnosti v projektu v roce 2017:

Kromě tradiční pomoci krajanům s pracemi v hospodářství budeme rovněž provádět obnovu turistických stezek a turistického značení, včetně značení nových tras. Dále výpomoc při budování expozice krajanského muzea na Gerníku. Připravuje se také obnova tradičních vodních mlýnků na Gerníku, za tím účelem bude možná vypsán ještě jeden specializovaný termín HC v tomto roce.

Místo:

Rumunsko- Banát, česká krajanská vesnice Gerník (Garnic)

Termín:

10. - 17.června 2017 s možností prodloužení

Informace a přihlášky:

Martin Koudelka, mkoudy(zavinac)centrum.cz, tel. 604 189 765

Informace o Banátu:

Český Banát v Rumunsku je místo, kam před 200 lety odešli krajané z Čech za příslibem lepšího živobytí a kde založili několik ryze českých vesnic. Díky své izolovanosti se zde česká komunita udržela až do současnosti a udržela si nejen původní český jazyk ale i ostatní tradice a zvyky, které si přinesli ze své staré vlasti. Tyto věci se však díky vlivům globalizace rychle mění, proto neváhejte.

Více informací o oblasti např. na www.banat.cz

Popis projektu a potřebných prací:

Základní obživou místních je zemědělství, proto většinu času tráví prací v hospodářství, často ještě tradičními způsoby za použití základních nástrojů, jednoduché mechanizace a zvířecí síly. Banát bohužel v posledních letech trpí vylidňováním, kdy zejména mladí lidé odcházejí hromadně za prací do Čech a na hospodářství tak zůstávají rodiče a příbuzní sami. Jelikož starost o hospodářství zahrnuje často fyzicky náročné činnosti, rádi přijmou dobrovolnou pomoc. Do pomoci Banátu jsou zapojeny různé organizace, především Člověk v tísni, Duhový skřítek aj., které realizují dlouhodobé projekty, zaměřené na vznik nových pracovních míst pro krajany. Snažíme se tyto projekty doplnit také o přímou dobrovolnickou pomoc obcím a rodinám, které o ni projeví zájem. Tato pomoc může být přínosem pro obě strany, místním se aspoň zčásti ulehčí a aktivní lidé z Čech mají možnost poznat tradiční život krajanů pomocí bezprostředního zážitku, ne pouze zpovzdálí jako obyčejní turisté.

Krajané, BanátKrajané, Banát

Odměnou dobrovolníkům tak může být upřímná vděčnost místních, nahlédnutí do zákulisí tradičních krajanské domácností, možnost být při tradičních činnostech jako výroba sýra, pečení chleba, mlácení obilí, mletí mouky, práce s koňmi apod., pozvání na společné jídlo (výborná domácí strava), možnost si popovídat o všem co vás zajímá, ...

Zaujal vás Banát a zajímají vás zkušenosti dobrovolníků, kteří zde již byli? Přečtěte si článek na blogu Hany Redererové.

Doprava, ubytování, stravování:

Dopravu si zajišťují a hradí účastníci sami, možností je několik. Buď vlakem a pak místním autobusem, druhou možností je přímý autobus/mikrobus, který provozuje soukromý dopravce mezi ČR a vesnicí Sv.Helena. Podle druhu dopravy vychází cena na cca 2500-3000 Kč (za zpáteční jízdenku) Účastníci se zpravidla domlouvají na společné dopravě, kontakty rozesíláme. Pak lze samozřejmě přijet stopem, spolujízdou, na kanoi po Dunai apod...;) Pravěpodobně budeme moci letos na jízdné poskytnout i malý příspěvek. Základní společné ubytování (vlastní spacák a karimatka) zajišťujeme zdarma, není problém domluvit komfortnější ubytování u místních za cca 150-200 Kč/noc. Stravování - při práci v rodinách je strava zajištěna přímo tam, jinak si zajišťují účastníci sami. Veškeré potraviny lze sehnat na místě, ceny podobné cenám v ČR, zázemí pro vaření bude k dispozici. Lze domluvit také teplou stravu v místní pekárně/restauraci. Detailní informace k možnostem dopravy a dalším věcem dostanou všichni přihlášení před akcí.

Další možnosti:

Banát je malebnou a málo osídlenou podhorskou krajinou pokrytou hustými listnatými lesy, pastvinami a prořízlou hlubokými karpatskými údolími. Kromě toho je to i zčásti krasová oblast, kde se nacházejí stovky jeskyní, závrtů, vyvěračky, vápencové skály a krasová údolí. Vše je ohraničeno tokem Dunaje sevřeným soutěskou na hranicích se Srbskem. Je zde tedy mnoho možností k výletům, toulat se dá po dalších českých vesnicích, stopách lesních železnic, na okraji oblasti jsou bývalé římské termální lázně apod. Návštěva Banátu se dá samozřejmě výhodně propojit i s další cestou po Rumunsku či okolí.

Nebudeme organizovat speciální doprovodný program, nicméně podle situace a zájmu bude možnost realizovat výlety po vsi i zajímavostech okolí s případným komentářem, návštěvu u místních řemeslníků apod.

BanátBanát


20.04.2017, Redakce


CESTOVATELSKÝ TWEET

Žádná hora není dost vysoká, žádné údolí není dost hluboké...